بلفاروپلاستی (رفع افتادگی پلک)

مراقبت های بلفارو پلک بالا

 • ده روز بعد برای کشیدن بخیه ها به کیلینیک مراجعه کنید .
 • بعد از دو روز پانسمان روی چشم ها را باز کرده و میتوانید استحمام کنید .
 • در مواقع خواب سعی کنید طاق باز بخوابید.
 • به مدت دو روز برای کاهش کبودی و تورم از کمپرس سرد استفاده کنید.
 • از انجام کار های فیزیکی شدید پرهیز کنید .
 • ترجیحا از آب آناناس و آب کرفس برای کاهش کبودی استفاده کنید .
 • از مالش و فشار دادن چشم ها به طور جدی خودداری کنید .
 • به مدت 10 روز از تماس مواد ارایشی به پشت پلک چشم ها خودداری کنید .
 • به مدت 3 الی 4 هفته از گذاشتن لنز داخل چشم ها خودداری کنید .
 

مراقبت های بلفارو پلک پایین

 • ده روز بعد برای کشیدن بخیه ها به کیلینیک مراجعه کنید .
 • بعد از دو روز پانسمان روی چشم ها را باز کرده و میتوانید استحمام کنید .
 • در مواقع خواب سعی کنید طاق باز بخوابید.
 • به مدت دو روز برای کاهش کبودی و تورم از کمپرس سرد استفاده کنید.
 • از انجام کار های فیزیکی شدید پرهیز کنید .
 • ترجیحا از آب آناناس و آب کرفس برای کاهش کبودی استفاده کنید .
 • از مالش و فشار دادن چشم ها به طور جدی خودداری کنید .
 • به مدت 10 روز از تماس مواد ارایشی به چشم ها خودداری کنید .
 • به مدت 3 الی 4 هفته از گذاشتن لنز داخل چشم ها خودداری کنید .
02172834