بوتاکس (کاهش چروک صورت توسط تزریق بوتاکس)

مراقبت های بعد از بوتاکس
  • 30 دقیقه بعد از تزریق بوتاکس ورزش های صورت را اغاز کنید و به مدت 1 ساعت هر 5 دقیقه این کار را تکرار کنید.
  • سر خود را در حالت مستقیم قرار دهید و سعی کنید سرتان را به سمت پایین خم نکنید.
  • مصرف دخانیات تا 24 ساعت بعد از بوتاکس ممنوع میباشد.
  • به مدت 4 الی 5 ساعت بعد از تزریق بوتاکس از خوابیدن خودداری کنید .
  • در مواقع خواب ترجیحا از 2 بالشت استفاده کنید و طاق باز بخوابید.
  • به مدت 24ساعت از استحمام کردن پرهیز کنید.
  • بعد از 2 هفته برای ترمیم بوتاکس به کیلینیک مراجعه کنید.
02172834