سابسیژن (پر کردن حفره های جوش روی پوست)

مراقبت های سابسیژن

  • مصرف دخانیات ممنوع میباشد.
  • از مواد ارایشی و بهداشتی که توسط دکتر تائید نشده اند استفاده نکنید.
  • سعی کنید ژل شستشو مناسب پوست یا پن را جایگزین صابون در شستشو صورت بکنید.
  • از 12 ساعت بعد مستوانید استحمام کنید.
  • معمولا بعد از 3 ماه میتوانید برای تمدید به کیلینیک مراجعه کنید.
02172834