سانترال لب (فرم دهی و لیفت لب)

مراقبت های بعد از سانترال لب

  • بعد از 24 ساعت میتوانید استحمام کنید.
  • 10 روز بعد برای کشیدن بخیه های به کیلینیک مراجعه کنید.
  • سعی کنید از غذاهای جویدنی استفاده نکنید.
  • بعد از 1 هفته ورم و کبودی شما کاهش میابد.
  • جهت کاهش کبودی میتوانید از آب آناناس و آب کرفس استفاده کنید.
02172834