لیزیک (بهبود دید چشم ها)

مراقبت های بعد از لیزیک

  • به مدت 1 هفته سوزش و اشک ریزش شما طببیعی است.
  • 3 هفته تا 6 ماه طول میکشد تا به دید واضح و کامل برسید.
  • 3 روز بعد میتوانید برای برداشتن لنز پانسمان به کیلینیک مراجعه کنید.
  • بعد از برداشتن لنز پانسمان میتوانید استحمام کنید.
  • به مدت 2 ماه خارج از منزل از عینک آفتابی استفاده کنید.
  • تمامی داروهای تجویز شده توسط پزشک به طور کامل مصرف شود.
02172834