مزوتراپی (تقویت ریشه مو)

مراقبت های بعد از مزوتراپی

  • آب به میزان زیاد مصرف کنید .
  • مصرف دخانیات به مدت 3 روز ممنوع میباشد.
  • اگر مزوتراپی صورت انجام میدهید از مواد ارایشی استفاده نکنید و به هیچ عنوان صورتتان را ماساژ ندهید.
02172834