عدم قرینگی صورت بعد از تزریق چربی

عدم قرینگی صورت بعد از تزریق چربی

عدم قرینگی صورت بعد از تزریق چربی

تزریق چربی به صورت بسیار مهم بوده و همواره تاکید می شود که باید توسط فردی متخصص و با مهارت بالا و در کلینیک مجهز و معتبر انجام شود تا مشکل و عارضه ای برای فرد ایجاد نشود از این رو کلینیک زیبایی مهرزاد یکی از مجهزترین کلینیک ها در این زمینه است.ب

اگر می خواهید بیش از ۱۰۰ نمونه کار تزریق چربی را مشاهده کنید به بخش تزریق چربی صورت مراجعه کنید.

یکی از عوارضی که در نتیجه تزریق چربی غیر اصولی ممکن است گریبان گیر فرد شود عدم قرینگی صورت بعد از تزریق چربی می باشد.
تزریق چربی به صورت بسیار مهم بوده و همواره تاکید می شود که باید توسط فردی متخصص و با مهارت بالا و در کلینیک مجهز و معتبر انجام شود تا مشکل و عارضه ای برای فرد ایجاد نشود از این رو کلینیک زیبایی مهرزاد یکی از مجهزترین کلینیک ها در این زمینه است.

فردی که در عمل تزریق چربی مهارت و تجربه لازم را ندارد و یا با استفاده از تجهیزات غیر استاندارد این تزریق را انجام می دهد ممکن است انواع اشتباهات را در تزریق چربی انجام داده و مشکلات و عوارضی مانند عدم قرینگی را برای بیمار ایجاد نماید. این عدم قرینگی می تواند در گونه ها یا زیر چشم و یا پیشانی و غیره اتفاق بیفتد.

همچنین ممکن است پس از تزریق ،چربی به صورت یکنواخت جذب نشده و یا در قسمتی از صورت تزریق چربی بیش از حد انجام شود که در این حالت عارضه ی عدم تقارن در اعضای دو طرف صورت ایجاد می گردد.
البته بخشی از این عدم قرینگی پس از یک تا دو هفته و با از بین رفتن تورم از بین می رود اما ممکن است بخشی دیگر از این بی فرینگی باقی بماند که در این حالت نیز می توان با استفاده از تکنیک هایفوتراپی آن را درمان کرد.

علت عدم قرینگی صورت بعد از تزریق چربی

شناخت علل عدم قرینگی صورت پس از تزریق چربی به عنوان یکی از مهمترین موارد در تزریق چربی می باشد.
عدم قرینگی ممکن است به علت های مختلفی ایجاد شود از مهمترین این علت ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تزریق چربی به صورت غیر اصولی: همانطور که قبلا اشاره کردیم برای نتیجه گیری بهتر و عدم ایجاد مشکلات و عوارض بعد از تزریق حتما به سراغ پزشکی با مهارت بالا و متخصص مراجعه نمایید.
تقریبا می توان گفت تمامی عمل های زیبایی محور از جمله تزریق چربی نیاز به دانش و تخصص بالا دارد. بنابرین اگر می خواهید با مشکلاتی از جمله عدم قرینگی صورت مواجه نشوید حتما سراغ پزشکان معتبر بروید.

عدم کیفیت چربی تزریق شده : یکی دیگر از علت های مهم در ایجاد عدم قرینگی در صورت پس از تزریق چربی عدم کیفیت چربی تزریق شده به صورت می باشد.
برای تزریق چربی معمولا از قسمت هایی از بدن که چربی سفت دارند استفاده می شود زسرا چربی این مناطق به دلیل تحرک کمتر دیرتر آب می شوند. این نواحی عبارتند از شکم و پهلو و قسمت بالایی ران.

علت عدم قرینگی صورت بعد از تزریق چربی

مراقبت های پیش و پس از تزریق چربی

از دیگر علت های ایجاد عدم قرینگی در صورت پس از تزریق چربی رعایت نکردن مراقبت های پیش و پس از تزریق چربی می باشد.
این مورد نیز در نتیجه تزریق بسیار تاثیر داشته و در صورت عدم رعایت می تواند عوارض بدی را به همره داشته باشد. برای مثال پس از تزریق چربی باید از ورزش های سنگین و رژیم های غذایی سخت اجتناب کردزیرا ممکن است سبب کاهش حجم چربی تزریق شده و عدم قرینگی شود.

اصلاح عدم قرینگی صورت بعد از تزریق چربی

عدم قرینگی جزئی پس از بین رفتن تورم ها از بین می رود و مشکل خاصی نیست زیرا در حالت طبیعی نیز عدم قرینگی جزئی در اجزای صورت وجود دارد اما اگر این عدم قرینگی زیاد باشد می توان به پزشک مراجعه کرد تا پزشک با استفاده از تکنیک های موثر از جمله هایفوتراپی نسبت به اصلاح عدم قرینگی صورت بعد از تزریق چربی اقدام نماید. این ترمیم نیز با توجه به میزان عدم قرینگی انجام می شود. اگر عدم قرینگی بسیار زیاد باشد که یا استفاده از این تکنیک ها اصلاح نگردد لازم است که چربی تزریق شده به صورت تخلیه گردد.
تزریق چربی به صورت بسیار مهم بوده و همواره تاکید می شود که باید توسط فردی متخصص و با مهارت بالا و در کلینیک مجهز و معتبر انجام شود تا مشکل و عارضه ای برای فرد ایجاد نشود از این رو کلینیک زیبایی مهرزاد یکی از مجهزترین کلینیک ها در این زمینه است.

یکی از عوارضی که در نتیجه تزریق چربی غیر اصولی ممکن است گریبان گیر فرد شود عدم قرینگی صورت بعد از تزریق چربی می باشد.

فردی که در عمل تزریق چربی مهارت و تجربه لازم را ندارد و یا با استفاده از تجهیزات غیر استاندارد این تزریق را انجام می دهد ممکن است انواع اشتباهات را در تزریق چربی انجام داده و مشکلات و عوارضی مانند عدم قرینگی را برای بیمار ایجاد نماید. این عدم قرینگی می تواند در گونه ها یا زیر چشم و یا پیشانی و غیره اتفاق بیفتد.

همچنین ممکن است پس از تزریق ،چربی به صورت یکنواخت جذب نشده و یا در قسمتی از صورت تزریق چربی بیش از حد انجام شود که در این حالت عارضه ی عدم تقارن در اعضای دو طرف صورت ایجاد می گردد.
البته بخشی از این عدم قرینگی پس از یک تا دو هفته و با از بین رفتن تورم از بین می رود اما ممکن است بخشی دیگر از این بی فرینگی باقی بماند که در این حالت نیز می توان با استفاده از تکنیک هایفوتراپی آن را درمان کرد.

علت عدم قرینگی صورت بعد از تزریق چربی

شناخت علل عدم قرینگی صورت پس از تزریق چربی به عنوان یکی از مهمترین موارد در تزریق چربی می باشد.
عدم قرینگی ممکن است به علت های مختلفی ایجاد شود از مهمترین این علت ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • تزریق چربی به صورت غیر اصولی: همانطور که قبلا اشاره کردیم برای نتیجه گیری بهتر و عدم ایجاد مشکلات و عوارض بعد از تزریق حتما به سراغ پزشکی با مهارت بالا و متخصص مراجعه نمایید.
    تقریبا می توان گفت تمامی عمل های زیبایی محور از جمله تزریق چربی نیاز به دانش و تخصص بالا دارد. بنابرین اگر می خواهید با مشکلاتی از جمله عدم قرینگی صورت مواجه نشوید حتما سراغ پزشکان معتبر بروید.
  • عدم کیفیت چربی تزریق شده : یکی دیگر از علت های مهم در ایجاد عدم قرینگی در صورت پس از تزریق چربی عدم کیفیت چربی تزریق شده به صورت می باشد.
    برای تزریق چربی معمولا از قسمت هایی از بدن که چربی سفت دارند استفاده می شود زیرا چربی این مناطق به دلیل تحرک کمتر دیرتر آب می شوند. این نواحی عبارتند از شکم و پهلو و قسمت بالایی ران.
  • مراقبت های پیش و پس از تزریق چربی: از دیگر علت های ایجاد عدم قرینگی در صورت پس از تزریق چربی رعایت نکردن مراقبت های پیش و پس از تزریق چربی می باشد. این مورد نیز در نتیجه تزریق بسیار تاثیر داشته و در صورت عدم رعایت می تواند عوارض بدی را به همره داشته باشد. برای مثال پس از تزریق چربی باید از ورزش های سنگین و رژیم های غذایی سخت اجتناب کردزیرا ممکن است سبب کاهش حجم چربی تزریق شده و عدم قرینگی شود.

اصلاح عدم قرینگی صورت بعد از تزریق چربی

عدم قرینگی جزئی پس از بین رفتن تورم ها از بین می رود و مشکل خاصی نیست زیرا در حالت طبیعی نیز عدم قرینگی جزئی در اجزای صورت وجود دارد اما اگر این عدم قرینگی زیاد باشد می توان به پزشک مراجعه کرد تا پزشک با استفاده از تکنیک های موثر از جمله هایفوتراپی نسبت به اصلاح عدم قرینگی صورت بعد از تزریق چربی اقدام نماید. این ترمیم نیز با توجه به میزان عدم قرینگی انجام می شود. اگر عدم قرینگی بسیار زیاد باشد که یا استفاده از این تکنیک ها اصلاح نگردد لازم است که چربی تزریق شده به صورت تخلیه گردد.

به اشتراک بگذارید
مطالب اخیر

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

02172834